100cm Self-Adhesive Art Circles

Installation Instructions

Installatie instructies

#1

You will need a pair of scissors and a clean, dry sponge.
Je hebt een schaar en een schone, droge spons nodig.

#2

Rub your wall gently with the sponge to ensure it is dust-free before starting.
Wrijf voorzichtig met de spons over je muur om er zeker van te zijn dat deze stofvrij is voordat je begint.

#3

View and follow the installation video
Bekijk en volg de installatievideo

Video abspielen

#4

Always smooth using a dry sponge from the middle to the outside. If you get air bubbles, carefully un-peel and re-stick - or use a pin to puncture the bubble.
Altijd met een droge spons van binnen naar buiten gladstrijken. Als u luchtbellen krijgt, verwijder dan voorzichtig en plak opnieuw - of gebruik een speld om de luchtbel te doorboren.

#5

To remove, use a hair-dryer to warm the sticker before carefully peeling away from the wall.
Om de sticker te verwijderen, gebruikt u een föhn om de sticker op te warmen voordat u deze voorzichtig van de muur verwijdert.